برچسب زده شده با: سیستم یکپارچه سازمانی

تاثیر ERP بر تکنولوژی

آبان 18, 14020

ERP به معنای برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد و در حقیقت یک سیستم نرم‌افزاری جامع است که برای مدیریت و ادغام همه منابع و فعالیت‌های یک سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرم افزار ERP یک سیستم یکپارچه سازمانی است اطلاعات مختلفی از جمله مالی، منابع انسانی، مواد، تولید، فروش، تأمین زنجیره تأمین و سایر فعالیت‌های سازمان را در یک مجموعه یکپارچه تجمیع و مدیریت می‌کنند. به کمک نرم افزار ERP سازمان ها قادر خواهند بود تا تمام اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های خود […]

×